ליווי חברות ועמותות

משרדינו מעניק יעוץ משפטי וליווי שוטף לעמותות – בעת הקמתן, במהלך פעילותן, וככל הנדרש גם בהליך פירוק העמותה.

בכל השירותים הללו אנו מקפידים על שירות מקצועי והגון, תוך ליווי אישי, צמוד ומקיף, ומתחייבים להקדיש את מלוא תשומת הלב לצרכים הייחודיים של כל עמותה.

במסגרת הליווי המשפטי שמעניק משרדינו אנו מנחים את העמותה כיצד לעמוד בדרישות לשם קבלת "אישור ניהול תקין" מרשם העמותות, ומסייעים בניסוח מטרות העמותה וכתיבת תקנון העמותה, ליווי העמותה בעת השכרה ורכישת נכסים לצורך פעילותה, סיוע בעריכת הסכמים וחוזים עם ספקים ונותני שירותים שונים וביצירת חוזי עבודה שונים. בנוסף, משרדינו נותן מענה לכלל הבעיות המשפטיות העולות בפעילותה השוטפת של העמותה.

פירוק עמותה, הינו הליך הדומה מאוד להליך החל בעת פירוק חברה. גם בפירוקן של עמותות, ישנה הבחנה ברורה בין פירוק עמותה מרצון – כאשר ביכולתה של העמותה לפרוע חובותיה (בעלת כושר פירעון), לבין פירוק עמותה שניתן בהוראות בית המשפט, כאשר לרוב מדובר בעמותה שנקלעה לקשיים כלכליים. משרדינו מסייע ומייעץ בכל שלבי פירוק העמותה, בין אם מדובר בפירוק מרצון או בין אם בפירוק בעקבות צו  בית המשפט.