עורך דין בנושא ירושה צוואה ועיזבון

סוף מעשה במחשבה תחילה

צוואה הינה דבר בר תיקון ושינוי! לכל אדם הזכות, כל עוד הוא בין החיים, לעשות בצוואתו כרצונו - להוסיף עליה, לגרוע ממנה ואף לבטלה. מקובל לרשום בנוסח אחרון של צוואה, כי הוא מבטל צוואה קודמת.

על-פי החוק, ככלל, במקרה של התנגשות בין הוראות בין שתי צוואות, המאוחרת גוברת על קודמתה. מטבע הדברים, גם ריבוי צוואות טומן בחובו סכנות ובעיות בין יורשים מכוח צוואה אחת לבין יורשים מכוח צוואה אחרת, הנוטים להעלות טענות המטילות ספק בדבר כשירות "הצוואה האחרת" שהותיר מנוח, בין היתר טענות לגבי היעדר גמירות דעת, חוסר צלילות בעת עריכת הצוואה, לחץ והשפעה שהופעלו כדי לגרום לו לשנות את הצוואה ועוד כיוצ"ב טענות מקובלות יותר ופחות ברמות יצירתיות שונות.

אם קיימת צוואה מסודרת, ברורה, בהירה וערוכה כדין או במקרה שאין צוואה אך היורשים על-פי דין אינם חלוקים ביניהם בנוגע להיעדר קיומה של צוואה ולחלוקת הרכוש בהתאם להוראות חוק הירושה - הרי שהסדרת עזבונו של מנוח צפויה להיות פשוטה למדי.

מאידך, במקרה שאין צוואה, או שקיימת צוואה וקיימות סיבות לפסילתה - בין מהסיבות שפורטו לעיל ובין מסיבות אחרות - הרי שאז ישנו פתח של ממש להיווצרות מחלוקות וסכסוכים.

מומלץ בנושא של דיני הירושה לנהוג בדרך של 'סוף מעשה במחשבה תחילה' ולערוך צוואה על-פי הכללים, שתשקף במלואה את רצונו של המוריש.

למידע נוסף צרו עמנו קשר